Znajdź projekt

Nasze sukcesy

Rok 2012 Tytuł "Krajowego Lidera Innowacji i Rozwoju" w kategorii Innowacyjna Organizacja.Założeniem konkursu...

więcej
  • PAIP Zone
  • Staż Sukcesem Naukowca (woj. mazowieckie)
  • Startuj z biznesem (Małopolskie)
  • Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Zapytania ofertowe

30/11/2012

Zapytanie ofertowe na „Wybór Regionalnego Koordynatora ds. Przedsiębiorczości w województwie łódzkim”

 

Termin złożenia: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 17 grudnia 2012 roku do godziny 15.00.

Zapraszamy do składania ofert dotyczących „Wybóru Regionalnego Koordynatora ds. Przedsiębiorczości w województwie łódzkim” ,  dofinansowanego ze źródeł Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V.

Projekt „Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz przedsiębiorczości akademickiej na ternie województw wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego” ma przyczynić się do wzmocnienia potencjału organizacji studenckich oraz wdrożenia modelu działań proprzedsiębiorczych

Niniejsze zapytanie zostało opublikowane na stronie internetowej www.paip.pl oraz jest dostępne w siedzibie Zamawiającego.

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

 

Ofertę należy składać:

- osobiście w biurze projektu
- przesłać pocztą/kurierem na adres:

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Biuro projektu „Spinnet.  Stworzenie  sieci  organizacji   studenckich  działających na rzecz przedsiębiorczości akademickiej na ternie województw wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego”
ul. Cienista 3
60-587 Poznań

UWAGA! Za termin złożenia oferty uznaje się termin otrzymania dokumentacji ofertowej przez Zamawiającego.

Niezbędne szczegóły znajdują się w załącznikach.